Monthly Archives: สิงหาคม 2011

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง tablet กับคอมพิวเตอร์

เราจะใช้สาย USB ที่ให้มากับเครื่องเป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลครับ

การติดตั้ง app เพิ่มใน tablet

การนำเนื้อหาใน tablet ไปใส่ในคอมพิวเตอร์

เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่ทำได้ง่าย

ข้อควรระวังในการใช้งาน tablet และการดูแลรักษา

1.ระวังความร้อนจากแสงแดด

2.ระวังอย่าให้ถูกความชื้น

3.ชาร์ทแบตเตอร์รี่เมื่อเหลือ 10%

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ tablet

tablet พัฒนามาจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค..ใช้นิ้วสัมผัสแทนเมาส์ ไม่มีแป้นพิมพ์

การเปิด/ปิด tablet

1.การเปิดtablet ให้กดปุ่ม power ค้างไว้ 10 วินาที

2.การปิด tablet  ให้กดปุ่ม power ค้างไว้ 3 วินาที