Monthly Archives: กันยายน 2014

ประกาศรายชื่อครูเข้าอบรม e-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ในวันที่ 27-28 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

ให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการดังนี้

1.  เปิดบัญชี Facebook ของตนเอง แล้วคลิกที่นี่  ขอเข้ากลุ่ม e-book DesktopAuthor JamratSurin1  ซึ่งกลุ่มจะเปิดออก ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม เข้าร่วมกลุ่ม  จากนั้นให้รอการรับเข้ากลุ่มจากผู้ดูแลกลุ่ม

2. สิ่งที่ต้องนำไปในวันอบรม
2.1 คอมพิวเตอร์ พร้อมไมโครโฟน หูฟัง ปลั๊กไฟแบบต่อพ่วง โดยคอมพิวเตอร์ต้องมี CD-ROM ที่อ่าน/เขียน CD ได้และมีโปรแกรม Microsoft Power Point 2007,2010
2.2  ไฟล์เนื้อหา ไฟล์ภาพ และเสียง สำหรับผลิต e-book ตามเรื่องที่กำหนด

โฆษณา