Monthly Archives: กันยายน 2013

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการผลิต e-book วันที่ 19 กันยายน 2556

***แจ้งยืนยันเข้าอบรม***

ภายในวันที่ 17 กันยายน 2556 

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้แจ้งยืนเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ถ้าไม่พบการยืนย้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

***ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลได้ที่นี่

***หมายเหตุ ***

ได้โพสต์คู่มือการใช้ FlipAlbum ในกลุ่มแล้ว 2 ไฟล์ ชนิด pdf ให้ผู้เข้าอบรมโหลดศึกษาล่วงหน้าและนำไปในวันอบรม…

1. ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้ากลุ่ม FlipAlbum_JamratSurin1 บน Facebook ด้วยบัญชี Facebook ส่วนตัวของท่าน โดย คลิกที่นี่  จากนั้น Facebook กลุ่มจะเปิดให้ท่านคลิกเข้าร่วมกลุ่ม  เมื่อท่านถูกตอบรับเข้ากลุ่มแล้วที่เมนูด้านขวาของ Facebook ท่านจะปรากฏชื่อกลุ่ม FlipAlbum_JamratSurin1  ให้ท่านคลิกเปิดกลุ่มเพื่อดูข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม ***ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 17 กันยาย 2556***  2. เอกสารประกอบการอบรมจะโพสต์ที่กลุ่ม FlipAlbum_JamratSurin1 นี้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านติดตามที่นี่