เนื้อหาแท็บแล็ต ป.2

tablet

http://www.thairath.co.th/content/edu/346010

โฆษณา

แท็บเล็ต ป1 Learning System OTPC

ปฏิทินงาน ศน.จำรัส

คู่มือการใช้ Tablet ฉบับผู้ปกครอง

ประชุมสรุปรายงานผลการอบรม Tablet

ประชุมสรุปรายงานผลการอบรม Tablet เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 3

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 3 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมสรุปรายงานผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายเมือง 3  ณ โรงเรียนบ้านโคกพระ  โดยมีนายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ 1 เป็นวิทยากร
<ภาพกิจกรรม>

เขียนรายงานTabletที่โคกพระ

คู่มือการใช้ Tablet หน่วยที่ 4-5