วิทยากรอบรม

ปี 2555

  • 10-12 สิงหาคม 2555  วิทยากรอบรมครูชั้น ป.1  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 3 รุ่นๆ 3 วัน
  • 1-2,5 พฤศจิกายน 2555   วิทยากรกรอบรมครูเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 3  ณ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี  สพป.สุรินทร์ เขต 1
  • 9 พฤศจิกายน 2555 วิทยากรอบรมการเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน       เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 3  สพป.สุรินทร์  เขต 1  ณ โรงเรียนบ้านโคกพระ
  • 21 พฤศจิกายน 2555  วิทยากรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูผู้สอนชั้น ป.1 โรงเรียนวานิชนุกูล อ.เมือง จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนวานิชนุกูล อ.เมือง จ.สุรินทร์
  • 26 พฤศจิกายน 2555  วิทยากรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: